Laboratorio de Procesos de Separación y Reacción – Laboratorio de Catálisis y Materiales

BlueWWater

LSRE-LCM – Laboratorio de Procesos de Separación y Reacción – Laboratorio de Catálisis y Materiales, é unha unidade de investigación en enxeñaría química que xurdiu da fusión de dúas unidades de investigación no ano 2021. 

Estas dúas entidades (LSRE e LCM) xa se asociaran no pasado a través do laboratorio asociado LSRE-LCM. A unidade de investigación ten a sede principal no Departamento de Enxeñaría Química da FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que é tamén a institución xestora. LSRE-LCM tamén ten unha sucursal externa: a sucursal IPL no Instituto Politécnico de Leiria. As actividades do LSRE-LCM abarcan un amplo abano de niveis de especialización, desde a investigación fundamental ata a creación de produtos e procesos industriais. Este enfoque integrador combina coñecementos de contribucións de varias áreas: procesos de separación e reacción, enxeñaría de produtos, catálise e materiais de carbono, termodinámica e enxeñaría medioambiental. 

Un aspecto chave das actividades do LSRE-LCM é a formación de investigadores e técnicos altamente cualificados, que se consegue mediante amplos programas de posgraduado e posdoutoramento. LSRE-LCM está comprometido coa visión de Horizonte Europa: fomentar a innovación con impacto tecnolóxico, económico e social. Isto significa desenvolver e aplicar solucións tecnolóxicas novas que permitan a converxencia a nivel europeo de xeito sustentable reforzando a competitividade económica e a cohesión social e territorial. 

Neste contexto, LSRE-LCM tamén pretende contribuír ao desenvolvemento sustentable do país, concretamente da rexión Norte, de acordo cos obxectivos PT2030 e N2030. LSRE-LCM traballa con varios socios a nivel nacional e internacional para crear novas tecnoloxías que poidan mellorar o rendemento e a eficiencia da industria química, minimizando ao mesmo tempo o seu impacto ambiental e garantindo a súa responsabilidade social.

Contacto

Vítor Jorge País Vilar

enderezo

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto,

Rua Dr. Roberto Frias, 4200-

465, Porto, Portugal

Esta web foi cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. As opinión son de exclusiva responsabilidade do autor que as emite.
Contacto Aviso legal – Dereitos de autor – Política de privacidade