Control, tratamento e redución de microplásticos e contaminantes emerxentes en augas residuais urbanas e no medio litoral transfronteirizo

BLUEWWATER

obxectivo

Mellora da calidade das masas de auga fluviais, de transición e litorais

BlueWWater ten como obxectivo a mellora da calidade das masas de auga fluviais, de transición e litorais por medio do control, seguimento e avaliación das emisións de microplásticos e CECs ao medio acuático en ambas as rexións, garantindo un uso sustentable dos recursos hídricos e contribuíndo á implementación da normativa comunitaria vixente e en preparación para as mudanzas normativas previstas.

BlueWWater vailles proporcionar soporte ás administracións para implementar a normativa comunitaria en materia de calidade de augas (Directiva 2000/60/CE, ou Directiva Marco da Auga, e Directiva 91/271/CEE sobre o tratamento de augas residuais urbanas, actualmente en revisión) por medio do desenvolvemento e optimización de métodos analíticos de detección e monitorización de contaminantes, vai avaliar a eficiencia de tecnoloxías de tratamento avanzadas para mellorar a depuración dos efluentes urbanos, vai avaliar o potencial de reutilización da auga tratada para fins agrícolas e vai desenvolver ferramentas de apoio á avaliación de risco ambiental destes contaminantes.

Contexto

A contaminación causada polas verteduras de augas residuais a masas de auga fluviais e litorais, así como o seu impacto no medio e na saúde humana, constitúe un problema global que se debe abordar desde un punto de vista integral. Para reducir os riscos ambientais asociados á presenza de contaminantes de preocupación emerxente (CECs) e microplásticos, é esencial unha estratexia común e unha cooperación eficaz a ambos os lados da fronteira que permita reducir a emisión destes contaminantes.

BlueWWater continuará co proxecto NOR-WATER “Contaminantes emerxentes nas augas de Galicia e Norte de Portugal: novas ferramentas para a xestión de riscos” – Programa POCTEP 2014-2020

Obxectivos

O proxecto BlueWWater ten un enfoque holístico para abordar o desafío da contaminación das masas de auga transfronteirizas.

CONSORCIO

11 socios procedentes de Galicia e o Norte de Portugal

NOVIDADES

 

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

BlueWWater

Contacto

Departamento de Control y Gestión del Medio y los Recursos Marinos 

Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR

Contacto

Control y Gestión del Medio y los Recursos Marinos

enderezo

Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR
C/ Eduardo Cabello S/N
36208 Vigo, Pontevedra, España

Correo

bluewwater@cetmar.org

Esta web foi cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. As opinión son de exclusiva responsabilidade do autor que as emite.
Contacto Aviso legal – Dereitos de autor – Política de privacidade