Águas e Energia do Porto – EM

BlueWWater

Águas e Energia do Porto, EM é unha entidade empresarial local, a nivel municipal, dotada de autonomía estatutaria, administrativa e financeira. A finalidade corporativa da empresa é a xestión integrada e sustentable de todo o ciclo urbano da auga no municipio do Porto. Abrangue as seguintes áreas de actividade: distribución de auga, drenaxe e tratamento de augas residuais, drenaxe de augas pluviais, xestión de ríos urbanos e regueiros, e xestión da franxa marítima. En novembro de 2020, a estas áreas de negocio sumouse a xestión enerxética a nivel municipal. De xeito transversal a todos os ámbitos, a CMPEAE realiza actividades de fomento da educación ambiental e da sustentabilidade.  

A xestión do control da calidade das augas ao longo do ciclo urbano é responsabilidade do laboratorio da empresa. Fundado a finais da década de 1930, está acreditado desde o ano 2000 segundo o estándar NP EN ISO/IEC 17025. Un equipo altamente cualificado, un edificio recente e a adquisición das últimas tecnoloxías permitiron mellorar substancialmente as súas capacidades para apoiar a protección da saúde pública, a natureza e a biodiversidade.  

A xestión integrada e sustentable de todo o ciclo urbano da auga é a base da concepción da cidade como ecosistema, que contribúe á protección e valorización do patrimonio natural e a mitigación e adaptación ao cambio climático. O valor paisaxístico e ambiental das fronteiras marítimas, en permanente diálogo coa poboación, é un eixe de sustentabilidade do Porto, do seu territorio e das súas dinámicas sociais e económicas. Convértense así nunha oportunidade para a rehabilitación territorial e ambiental mediante a promoción dos ecosistemas e o aumento da biodiversidade. As orientacións estratéxicas actuais son en gran parte diferentes do universo das entidades de xestión do sector da auga a nivel nacional e internacional.

Contacto

Adelaide Rocha

eNDEREZO

Águas e Energia do Porto

Rua Barão de Nova Sintra 285,

4300-367 Porto, Portugal

Esta web foi cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. As opinión son de exclusiva responsabilidade do autor que as emite.
Contacto Aviso legal – Dereitos de autor – Política de privacidade