Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR

BlueWWater

CETMAR é unha entidade cunha ampla experiencia en potenciar a cooperación entre os distintos axentes do sistema de I+D+i. 

O campo de acción do CETMAR esténdese ao ámbito nacional, europeo e mundial, e son beneficiarios da súa actividade todos os sectores públicos e privados relacionados cos recursos mariños. Ten unha ampla experiencia en tarefas de coordinación e comunicación de proxectos europeos e transfronteirizos, así como na organización de seminarios e foros, na coordinación de plataformas, na edición de boletíns de noticias e de materiais de comunicación etcétera. 

O CETMAR actúa como coordinador do proxecto BlueWWater, e ademais vai coordinar a secretaría técnica da rede e as tarefas de comunicación do proxecto.

Contacto

Control y Gestión del Medio y los Recursos Marinos

ENDEREZO

Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR
C/ Eduardo Cabello S/N
36208 Vigo, Pontevedra, España

Correo

bluewwater@cetmar.org

Esta web foi cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. As opinión son de exclusiva responsabilidade do autor que as emite.
Contacto Aviso legal – Dereitos de autor – Política de privacidade