Aquamuseu – Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

BlueWWater

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira (CMVNC) integra o sector público administrativo tradicional do Estado a nivel local, e desenvolve a súa acción nos termos previstos na Lei dos Conselhos Locais. O Aquamuseu do Rio Minho é un proxecto municipal en vigor desde hai 18 anos. Desempeña un papel importante na promoción do coñecemento e na difusión do patrimonio natural asociado á bacía hidrográfica do Miño mediante visitas guiadas á exposición permanente que constitúe o Aquário do Rio e o Museu da Pesca. O coñecemento científico transmítese a distintos grupos: escolares, pescadores e público en xeral mediante actividades pedagóxicas e exposicións. 

O CMVNC, a través do Aquamuseu do Rio Minho, dálles a coñecer a máis de vinte mil persoas ao ano o patrimonio natural e etnográfico asociado á pesca artesanal no río Miño. Desenvolve unha ampla actividade con grupos escolares de Portugal e Galicia mediante a realización de actividades pedagóxicas (de laboratorio e de campo), así como cos pescadores do río Miño, onde a concienciación e formación relacionadas coa explotación dos recursos acuáticos é constante. A participación da CMVNC a través do Aquamuseu do Rio Minho en BlueWWater permitirá intensificar e diversificar as formas de comunicación sobre a temática do impacto dos contaminantes emerxentes no Miño e a necesidade de mellorar a calidade do hábitat fluvial para os grupos que visitan o Aquamuseu.

Contacto

Carlos Antunes

enderezo

Aquamuseu do Rio Minho

Parque do Castelinho

4920-290 Vila Nova de Cerveira

Esta web foi cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. As opinión son de exclusiva responsabilidade do autor que as emite.
Contacto Aviso legal – Dereitos de autor – Política de privacidade