Faculdade de Ciências da Universidade do Porto – FCUP

BlueWWater

A Facultade de Ciencias da Universidade do Porto (FCUP) é unha unidade orgánica da Universidade do Porto dotada de autonomía científica, pedagóxica, administrativa e financeira. 

A FCUP ten como obxectivo xerar e difundir coñecemento en ciencia e tecnoloxía para contribuír aos grandes desafíos globais da sociedade. É unha institución de educación superior de excelencia en ciencias exactas, naturais, da computación e agroalimentarias e as súas aplicacións tecnolóxicas, proporcionando un marco multidisciplinario que combina a paixón polo descubrimento co rigor académico e o pragmatismo tecnolóxico. Persegue actividades de I+D para lle brindar excelencia á educación e o desenvolvemento científico e tecnolóxico, impulsado pola diversidade da súa comunidade científica e a través da creación de redes internacionais. 

A FCUP percibe a súa inserción na sociedade como un terceiro piar dinámico a través da divulgación da ciencia e da tecnoloxía, a aprendizaxe permanente e a valorización do coñecemento mediante asociacións/consultorías comunitarias, e transmítelles aos estudantes a capacidade de aplicar a ciencia e a tecnoloxía para contribuíren a un mundo sustentable, aliñado cos obxectivos da Axenda 2030 de Desenvolvemento Sustentable da ONU e o Pacto Verde Europeo. A FCUP alberga seis departamentos académicos: Bioloxía, Química e Bioquímica, Xeociencias, Planificación Ambiental e Espacial, Matemáticas, Física e Astronomía, e Informática, con profesores altamente cualificados e persoal investigador, responsables de 17 graos, 41 mestrados e 21 programas de doutoramento (un total de 4997 estudantes) que cobren campos interdisciplinarios e aplicados. Varios están vinculados ao sector industrial ou colaboran con outras facultades e universidades. A FCUP ten como obxectivo reforzar a súa contribución á excelencia portuguesa en educación superior e, xunto coas súas unidades de investigación asociadas (RU), continuar sendo unha referencia destacada en I+D. 

Os profesores e investigadores da FCUP participan en actividades de investigación, desenvolvemento e innovación, de estándares nacionais e internacionais recoñecidos, en 17 unidades de investigación asociadas ao sistema científico e tecnolóxico nacional. 

O proxecto BlueWWater integra equipos do Departamento de Bioloxía, centrados na ecotoxicoloxía de contaminantes de preocupación emerxente (CECs), Bioloxía vexetal e de Oceanografía. 

Contacto

Miguel Santos

Enderezo

FCUP_Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Departamento de Biologia

Rua do Campo Alegre 1021 1055, 4169-007 Porto, Portugal

Esta web foi cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. As opinión son de exclusiva responsabilidade do autor que as emite.
Contacto Aviso legal – Dereitos de autor – Política de privacidade